VELVET Studio Odoo verzia 14.0

Informácia o VELVET Studio inštancie Odoo, Open Source ERP.

Nainštalované aplikácie

Predaj
Od cenových ponúk po fakturáciu
Fakturácia
Faktúry & platby
CRM
Sledovať iniciatívy a uzatvárať príležitosti
Webstránka
Tvorca podnikových webových stránok
Sklad
Spravujte svoje skladové a logistické činnosti
Elektronický obchod
Predávajte svoje výrobky online
Emailový marketing
Navrhuj, posielaj a sleduj emaily
Diskusie
Chat, poštová brána a súkromné kanály
Kontakty
Centralizujte váš adresár
Kalendár
Plán stretnutí zamestnancov
Blogy
Publikujte diskusné príspevky, ohlásenia, novinky

Nainštalované lokalizácie / účtovné schémy

Všeobecné - Účtovníctvo